{{content}} ×

Wat zijn de regels voor bijtelling als ik een auto van de zaak heb?

Als je in een auto van de zaak ook privé rijdt, moet je werkgever een bedrag bij je loon optellen. Dit geldt omdat je voordeel hebt van het privégebruik. Het bedrag is de zogenaamde bijtelling. De hoogte van de bijtelling hangt af van de catalogusprijs en de CO2-uitstoot van de auto waarin je rijdt. Je werkgever berekent over deze bijtelling loonbelasting/premie volksverzekeringen. Je nettoloon gaat hierdoor omlaag, tenzij je kunt aantonen dat je op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé hebt gereden.


Berekening bijtelling


Bijtelling in 2016

Het kabinet heeft de bijtelling privégebruik auto van de zaak met ingang van 2016 aangescherpt.

Bijtellingspercentages per 1-1-2016 voor nieuwe auto’s

CO2-uitstoot in gram per kilometer Percentage bijtelling
0 4%
1 t/m 50 15%
51 t/m 106 21%
107 en meer 25%

De bijtellingspercentages gelden alleen voor auto’s die in 2016 voor het eerst op naam zijn gesteld. De bijtelling voor bestaande leasecontracten blijft voor maximaal 60 maanden vanaf 1 januari 2015 ongewijzigd. De tarieven en bijbehorende CO2-grenzen voor 2015 staan in het overzicht Wijzigingen in de belastingheffing per 1 januari 2015.


Bijtelling in 2017 & 2018

Vanaf 2017 zijn er 2 tarieven voor de bijtelling: 4% en 22%.
De bijtelling is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto. De uitstootgrenzen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Vanaf 2017 vallen alleen auto’s zonder CO2-uitstoot in het 4%-tarief.

De onderstaande tabel geldt voor auto’s met een datum van eerste toelating in 2017 of later.

CO2-uitstoot in gram per kilometer Percentage bijtelling
0 (volledig elektrisch) 4%
meer dan 0 22%

In 2017 is het normale percentage verlaagd van 25 naar 22.
Is uw auto voor het eerst op naam gesteld vóór 2017, en gold voor die auto de 25%-bijtelling? Dan blijft de 25%-bijtelling van toepassing. Viel de auto in het verleden in een laag bijtellingspercentage? En geldt door het verstrijken van de 60-maandstermijn, vanaf 2017 de hoge bijtelling?
Ook dan is het percentage 25, en geen 22.


Bijtelling in 2019

In 2019 zijn de percentages gelijk aan die in 2017 & 2018 met het verschil dat er een bijtellingscap is ingesteld. Dit wil zeggen dat het lage bjtellingspercentage geldt tot de catalogusprijs van € 50.000. Is de catalogusprijs hoger dan € 50.000 dan geldt 22% voor het bedrag daarboven.

CO2-uitstoot in gram per kilometer Percentage bijtelling
0 (volledig elektrisch) 4% (grondslag tot € 50.000)
0 (volledig elektrisch) 22% (voor deel van grondslag boven de € 50.000)
meer dan 0 22%

Bijtelling vanaf 2020

Vanaf 2020 zullen de bijtellingspercentages, voor volledig elektrische auto's, ieder jaar omhoog gaan tot in 2026 alle auto's hetzelfde percentage hebben. In 2020 is dat 8%, 2021 12%, 2022 t/m 2024 16% en 2025 17%.

De bijtellingscap gaat in 2020 omlaag naar € 45.000 en vanaf 2021 tot 2026 naar € 40.000.


Auto van uw werkgever

Eigen bijdrage voor privégebruik
Heb je met je werkgever afgesproken dat je een eigen bijdrage betaalt voor het privégebruik? Dan wordt deze eigen bijdrage van de bijtelling afgetrokken. Je betaalt dan alleen belasting over deze verlaagde bijtelling.

Geen bijtelling bij weinig privégebruik
Rijd je niet meer dan 500 kilometer per kalenderjaar privé? En kan je dit bewijzen? Dan hoeft je werkgever niets bij je loon op te tellen. Je kunt hiervoor een formulier aanvragen bij de Belastingdienst, via downloaden van de website van de Belastingdienst of bij de Belastingtelefoon.

Geen bijtelling bestelauto voor zakelijk gebruik
Heb je een bestelauto van je werkgever? En gebruik je die alleen voor werk en niet privé? Dan kan je hiervoor een verklaring indienen. Je werkgever hoeft dan geen bijtelling bij je loon te doen. Je kan het formulier ook opvragen bij de Belastingtelefoon.

Wijzigingen doorgeven aan Belastingdienst
Verandert er iets in je situatie? Dan geef je dit zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst. Bijvoorbeeld: je hebt een 'verklaring geen privégebruik auto'. Maar je gaat nu meer dan 500 kilometer per jaar privé rijden in je auto van de zaak. Je meldt dit dan aan de Belastingdienst en je geeft de verandering ook door aan je werkgever.

Let op!
Alle kilometers die u niet voor uw werk rijdt, zijn privékilometers. Kilometers voor woon-werkverkeer zijn zakelijke kilometers.