{{content}} ×

Wat zijn de regels voor bijtelling als ik een auto van de zaak heb?

Als je in een auto van de zaak ook privé rijdt, moet je werkgever een bedrag bij je loon optellen. Dit geldt omdat je voordeel hebt van het privégebruik. Het bedrag is de zogenaamde bijtelling. De hoogte van de bijtelling hangt af van de catalogusprijs en de CO2-uitstoot van de auto waarin je rijdt. Je werkgever berekent over deze bijtelling loonbelasting/premie volksverzekeringen. Je nettoloon gaat hierdoor omlaag, tenzij je kunt aantonen dat je op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé hebt gereden.


Berekening bijtelling


Bijtelling in 2017 & 2018

Vanaf 2017 zijn er 2 tarieven voor de bijtelling: 4% en 22%.
De bijtelling is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto. De uitstootgrenzen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Vanaf 2017 vallen alleen auto’s zonder CO2-uitstoot in het 4%-tarief.

De onderstaande tabel geldt voor auto’s met een datum van eerste toelating in 2017 of later.

CO2-uitstoot in gram per kilometer Percentage bijtelling
0 (volledig elektrisch) 4%
meer dan 0 22%

In 2017 is het normale percentage verlaagd van 25 naar 22.
Is uw auto voor het eerst op naam gesteld vóór 2017, en gold voor die auto de 25%-bijtelling? Dan blijft de 25%-bijtelling van toepassing. Viel de auto in het verleden in een laag bijtellingspercentage? En geldt door het verstrijken van de 60-maandstermijn, vanaf 2017 de hoge bijtelling?
Ook dan is het percentage 25, en geen 22.


Bijtelling in 2019

In 2019 zijn de percentages gelijk aan die in 2017 & 2018 met het verschil dat er een bijtellingscap is ingesteld. Dit wil zeggen dat het lage bjtellingspercentage geldt tot de catalogusprijs van € 50.000. Is de catalogusprijs hoger dan € 50.000 dan geldt 22% voor het bedrag daarboven.

CO2-uitstoot in gram per kilometer Percentage bijtelling
0 (volledig elektrisch) 4% (grondslag tot € 50.000)
0 (volledig elektrisch) 22% (voor deel van grondslag boven de € 50.000)
meer dan 0 22%

Bijtelling in 2020

In 2020 vallen alleen bepaalde auto’s zonder CO2-uitstoot in het 8%-tarief. Het verlaagde percentage van 8% geldt voor auto’s op waterstof. Voor nulemissie-auto’s die niet op waterstof rijden, geldt de 8% bijtelling slechts tot en met een cataloguswaarde van € 45.000.

De onderstaande tabel geldt voor auto’s met een datum van eerste toelating in 2020.

CO2-uitstoot in gram per kilometer Percentage bijtelling
0 (volledig elektrisch) 8% (grondslag tot € 45.000)
0 (volledig elektrisch) 22% (voor deel van grondslag boven de € 45.000)
meer dan 0 22%

Bijtelling in 2021

In 2021 vallen alleen bepaalde auto’s zonder CO2-uitstoot volledig in het 12%-tarief. Het verlaagde percentage van 12% geldt voor auto’s op waterstof en voor auto's die volledig worden aangedreven door geïntegreerde zonnecellen. De zonnecellen moeten een vermogen hebben van ten minste 1 kilowattpiek en de accu mag geen lood bevatten.

Voor andere nulemissie-auto’s geldt de 12% bijtelling slechts tot en met een cataloguswaarde van € 40.000. Voor het deel daarboven geldt de bijtelling van 22%.

CO2-uitstoot in gram per kilometer Percentage bijtelling
0 (volledig elektrisch) 12% (grondslag tot € 40.000)
0 (volledig elektrisch) 22% (voor deel van grondslag boven de € 40.000)
meer dan 0 22%

Bijtelling vanaf 2022

Vanaf 2022 blijven de bijtellingspercentages voor volledig elektrische auto's elk jaar omhoog gaan, totdat in 2026 alle auto's hetzelfde percentage hebben. Van 2022 t/m 2024 is dat 16%, in 2025 17% en vanaf 2026 22%. Daarnaast hebben deze auto's een volledige vrijstelling in de wegenbelasting en bpm. Het bijtellingsplafond voor 2022 is € 35,000 en van 2023 t/m 2025 is dat € 30,000. Vanaf 2026 is er geen bijtellingsplafond meer.


Auto van uw werkgever

Eigen bijdrage voor privégebruik
Heb je met je werkgever afgesproken dat je een eigen bijdrage betaalt voor het privégebruik? Dan wordt deze eigen bijdrage van de bijtelling afgetrokken. Je betaalt dan alleen belasting over deze verlaagde bijtelling.

Geen bijtelling bij weinig privégebruik
Rijd je niet meer dan 500 kilometer per kalenderjaar privé? En kan je dit bewijzen? Dan hoeft je werkgever niets bij je loon op te tellen. Je kunt hiervoor een formulier aanvragen bij de Belastingdienst, via downloaden van de website van de Belastingdienst of bij de Belastingtelefoon.

Geen bijtelling bestelauto voor zakelijk gebruik
Heb je een bestelauto van je werkgever? En gebruik je die alleen voor werk en niet privé? Dan kan je hiervoor een verklaring indienen. Je werkgever hoeft dan geen bijtelling bij je loon te doen. Je kan het formulier ook opvragen bij de Belastingtelefoon.

Wijzigingen doorgeven aan Belastingdienst
Verandert er iets in je situatie? Dan geef je dit zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst. Bijvoorbeeld: je hebt een 'verklaring geen privégebruik auto'. Maar je gaat nu meer dan 500 kilometer per jaar privé rijden in je auto van de zaak. Je meldt dit dan aan de Belastingdienst en je geeft de verandering ook door aan je werkgever.

Let op!
Alle kilometers die u niet voor uw werk rijdt, zijn privékilometers. Kilometers voor woon-werkverkeer zijn zakelijke kilometers.