Home Shortlease auto Shortlease bedrijfswagen Prive shortlease Over shortlease Over ons Expats schipholservice Autotelematica Fleetmanagement Veelgestelde vragen Contact Blogs Whitepapers Klantenvertellen
Volg ons:

Wat zijn de regels voor bijtelling als ik een auto van de zaak heb?

Als je in een auto van de zaak ook privé rijdt, moet je werkgever een bedrag bij je loon optellen. Dit geldt omdat je voordeel hebt van het privégebruik. Het bedrag is de zogenaamde bijtelling. De hoogte van de bijtelling hangt af van de catalogusprijs en de CO2-uitstoot van de auto waarin je rijdt. Je werkgever berekent over deze bijtelling loonbelasting/premie volksverzekeringen. Je nettoloon gaat hierdoor omlaag.

Berekening bijtelling
Het voordeel van het privégebruik is een percentage van de catalogusprijs van de auto. Dat voordeel is in 2015:

Bijtelling in 2015

CO2-uitstoot                     
0 gr/km
1 t/m 50 gr/km
51 t/m 82 gr/km
83 t/m 110 gr/km
111 of meer

Percentage bijtelling
4%
7%
14%
20%
25%

Als je in een zuinige auto rijdt, gelden de lagere percentages, afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto. Welk bijtellingspercentage geldt, hangt ook af van het moment waarop de auto voor het eerst een kenteken heeft gekregen. De Belastingdienst geeft per jaar de bijtellingspercentages voor milieuvriendelijke auto’s.. De tarieven en bijbehorende CO2-grenzen voor 2015 staan in het overzicht Wijzigingen in de belastingheffing per 1 januari 2015.

Bijtelling in 2016

Het kabinet scherpt de bijtelling privégebruik auto van de zaak met ingang van 2016 aan.

Bijtellingspercentages per 1-1-2016 voor nieuwe auto’s

CO2-uitstoot
0 gr/km
1 t/m 50 gr/km
51 t/m 106 gr/km
107 en meer

Percentage bijtelling
4%
15%
21%
25%

De bijtellingspercentages gelden alleen voor auto’s die in 2016 voor het eerst op naam zijn gesteld. De bijtelling voor bestaande leasecontracten blijft voor maximaal 60 maanden vanaf 1 januari 2015 ongewijzigd.

Bijtelling vanaf 2017

Het kabinet wil het stelsel van autobelastingen eenvoudiger maken, onder andere door het aantal bijtellingspercentages te verminderen. De veranderingen moeten ook zorgen voor stabiele belastinginkomsten en een efficiëntere bijdrage aan een gezonder milieu.

Beleid autobelastingen van 2017 tot 2020 in hoofdlijnen

  • Verlaging van de aanschafbelasting personenauto's en motorrijwielen (bpm) voor 2020 met in totaal 14,7%.
  • Verlaging van 2% van de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor alle personenvoertuigen.
  • Verhoging van de mrb voor vervuilende dieselpersonenvoertuigen en dieselbestelauto's vanaf 1 januari 2019.
  • Vermindering van het aantal bijtellingscategorieën van 4 naar 2.
  • Verlaging van het algemene bijtellingspercentage van 25% naar 22%.
  • Versterking van de fiscale stimulering van volledig elektrische auto's. Deze krijgen in 2018 een bijtelling van 4% over een ongelimiteerd bedrag. Voor 2019 is dit bedrag gelimiteerd tot een maximum van € 50.000,-. Voor het bedrag daarboven geldt een bijtelling van 22%.
  • Waterstof auto's zijn vanaf 2019 fiscaal het meest aantrekkelijk met een bijtelling van 4% over een ongelimiteerd bedrag.

Auto van uw werkgever

U gaat met een (bestel)auto van uw werkgever naar uw werk

Je werkgever moet bewijzen dat de auto voldoet aan de voorwaarden die gelden voor de lagere bijtelling. Is het werkelijke voordeel van het privégebruik meer dan 25% van de catalogusprijs? Dan is er sprake van zogenoemd excessief privégebruik en is de werkelijke waarde van het privégebruik belast. Over de werkelijke waarde mag je werkgever een percentage van de catalogusprijs van de auto in mindering brengen. Dit percentage is gelijk aan het verschil tussen 25% en het verlaagde
bijtellingspercentage dat voor de auto geldt.

Voorbeeld 1
De catalogusprijs van de auto is € 25.000. De bijtelling zou 14% zijn (= € 3.500). De werkelijke waarde van het privégebruik is € 7.500. De bijtelling is nu € 7.500 -/- 11% van € 25.000 = € 4.750.

Voorbeeld 2
De catalogusprijs van de auto is € 25.000. De bijtelling zou 20% zijn (= € 5.000). De werkelijke waarde van het privégebruik is € 7.500. De bijtelling is nu € 7.500 -/- 5% van € 25.000 = € 6.250.

Eigen bijdrage voor privégebruik
Heb je met je werkgever afgesproken dat je een eigen bijdrage betaalt voor het privégebruik? Dan wordt deze eigen bijdrage van de bijtelling afgetrokken. Je betaalt dan alleen belasting over deze verlaagde bijtelling.

Geen bijtelling bij weinig privégebruik
Rijd je niet meer dan 500 kilometer per kalenderjaar privé? En kan je dit bewijzen? Dan hoeft je werkgever niets bij je loon op te tellen. Je kunt hiervoor een formulier aanvragen bij de Belastingdienst, via downloaden van de website van de Belastingdienst of bij de Belastingtelefoon.

Geen bijtelling bestelauto voor zakelijk gebruik
Heb je een bestelauto van je werkgever? En gebruik je die alleen voor werk en niet privé? Dan kan je hiervoor een verklaring indienen. Je werkgever hoeft dan geen bijtelling bij je loon te doen. Je kan het formulier ook opvragen bij de Belastingtelefoon.

Wijzigingen doorgeven aan Belastingdienst
Verandert er iets in je situatie? Dan geef je dit zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst. Bijvoorbeeld: je hebt een 'verklaring geen privégebruik auto'. Maar je gaat nu meer dan 500 kilometer per jaar privé rijden in je auto van de zaak. Je meldt dit dan aan de Belastingdienst en je geeft de verandering ook door aan je werkgever.

Let op!
Alle kilometers die u niet voor uw werk rijdt, zijn privékilometers. Kilometers voor woon-werkverkeer zijn zakelijke kilometers.

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com