{{content}} ×

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wat verandert er?

De AVG zorgt onder meer voor:

  • versterking en uitbreiding van privacyrechten.
  • meer verantwoordelijkheden voor organisaties.
  • dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.
Image Text

Omdat HuurMij/Supershortlease persoonlijke gegevens van u verwerkt, moet u met ons een verwerkersovereenkomst sluiten. Deze overeenkomst kunt u hier openen en nadat u deze heeft ingevuld en naar ons gemaild, krijgt u deze ondertekend van ons retour.

Wij zijn AVG OK

De Stichting AVG verklaart dat HuurMij BV een geldige deelnemer is en het vignet AVG OK mag voeren.

Image Text