{{content}} ×
Vlnr: Bram van Rossum, Coen Raaphorst en Joris Samson

Vlnr: Bram van Rossum, Coen Raaphorst en Joris Samson

Image Text

Klant aan het woord: Acutec

Supershortlease Interview met Joris Samson van Acutec

 

HuurMij Mobiliteit past bij Acutec

Een energiek technisch detacheringsbureau heeft behoefte aan flexibiliteit. De flexibiliteit om te groeien. Om mee te bewegen met de wensen van opdrachtgevers en kansen te pakken. “Dat vereist een soortgelijke instelling van de partners waar we mee samenwerken”, vertelt Joris Samson van Acutec. “Wanneer dat past, hebben wij geen enkele behoefte om verder te shoppen.”

Acutec technisch projectbureau is in 2010 opgericht door Coen Raaphorst. Het bedrijf bemiddelt tussen midden en hoger opgeleid technisch personeel en bedrijven die van deze expertise gebruik kunnen maken. Enerzijds op projectbasis, anderzijds volgens wat de markt een detavast-constructie noemt, waarbij mensen een jaar lang vanuit het detacheringsbureau bij opdrachtgevers worden ondergebracht. Na dat jaar stapt Acutec ertussenuit en kunnen opdrachtgever en medewerker samen verder.

 

Weten wat er speelt

Naast de oprichter hebben inmiddels nog twee mensen een aandeel in de organisatie: Bram van Rossum en Joris Samson. Wanneer we Joris vragen waarmee Acutec zich onderscheidt ten opzichte van haar concurrentie reageert hij stellig: “Met onze gecombineerde ervaring. Wij drieën zijn opgeteld al ruim 70 jaar actief in deze markt; ik durf wel te stellen dat wij weten wat er speelt. Waar andere detacheerders het vak verkoopmatig benaderen, bedienen wij de klant echt. En wel zodanig dat hun bedrijfsvoering door kan gaan. Acutec is een klein detacheringsbureau, met 7 mensen binnen en 50 gedetacheerd bij opdrachtgevers. Klanten die een aanvraag doen moeten binnen een paar dagen zijn geholpen. Dát is onze opgave en daar zijn we goed in.”

 

Aansluiting op mobiliteitsbehoefte

De mobiliteitsbehoefte binnen Acutec ligt in feite in het verlengde van deze identiteit. Op aangeven van het bedrijf waar iemand gaat werken kan de detacheerder een auto faciliteren. Daarbij wordt standaard een beroep gedaan op Supershortlease, onderdeel van HuurMij Mobiliteit. Joris: “We hebben daar twee goede redenen voor. Ten eerste hebben we daar goede contacten en gunnen we elkaar de business. Daar geloven wij heel sterk in. Ten tweede zoeken we de flexibiliteit die een groot leasebedrijf ons niet kan geven.”

Dat vraagt om een nadere toelichting. Glimlachend verduidelijkt Joris: “Bij Supershortlease werkt het zo: je belt en je krijgt direct een offerte. Wanneer je aangeeft dat de auto morgen klaar moet staan dan staat hij ook daadwerkelijk voor je klaar. Meestal spreken we een leasetermijn van een jaar af. Maar wanneer ik een auto onverhoopt al na twee maanden moet inleveren, dan krijg ik een keurige afrekening. Geen rare toestanden of moeilijk gezeur. En dat is voor ons heel fijn. Met die ervaring hebben we een goede relatie opgebouwd, die resulteert in het feit dat we ons flexibele wagenpark 100% via Supershortlease betrekken.”

“Ik zal je een ander mooi voorbeeld noemen”, vervolgt hij. “Ik belde een keer op vrijdagavond dat één van onze medewerkers iets aan z’n auto had. Je moet je daarbij realiseren dat de medewerkers het grootste kapitaal van Acutec vormen. Zij verlangen van ons en onze toeleveranciers dat we alles goed op orde hebben, anders zijn wij hen kwijt. Wat er precies aan de auto mankeerde kan ik mij niet eens herinneren. Wat ik nog wel weet is dat het euvel op zaterdagochtend was verholpen. Dat stemt mij vrolijk. Probeer zoiets maar eens via een ander leasebedrijf te regelen!”

 

Voorbereiden op nieuwe ontwikkeling

Een dergelijk positief betoog rechtvaardigt de vraag of er nog iets verbeterd kan worden in de dienstverlening van Supershortlease. Het antwoord van Joris wordt voorafgegaan door een lange stilte. “…De keuze van auto’s is goed. Facturatie gaat goed. Het is ook erg handig dat erbij staat wie in de auto rijdt, in plaats dat we dit aan de hand van het kenteken moeten terugzoeken. Nee, ik zou niet weten wat er beter kan. Het zou mooi zijn als Supershortlease blijft opereren zoals zij nu doen, zodat we optimaal worden bediend naar de toekomst toe. Want er staat het een en ander op stapel”, verklaart hij met een veelbetekenende blik.

Dit toekomstperspectief blijkt de ontwikkeling van een interessante nieuwe propositie in de detacheringsmarkt. Eén waarvan Acutec vermoedt dat de markt er klaar voor is, net zozeer als de organisatie zelf. “Globaal houdt het in dat we naar een kennisorganisatie toe groeien, waarbij mensen van project naar project gaan en voor langere tijd aan ons verbonden zijn”, licht hij een tipje van de sluier op. “Deze constructie zal ontstaan naast het detavast-principe; hetgeen nu onze core business is. In eerste instantie zullen wij dit toepassen in de vakgebieden civiel en netwerkbeheer. En als het inderdaad uitpakt zoals wij denken, breiden wij dit uit naar andere vakgebieden.”