{{content}} ×

Maatwerkoplossing bij huurbetalingsachterstand (vanwege corona virus)

(bericht voor huurder en lessee)

Het kabinet heeft een aantal maatregelen genomen om verdere verspreiding van het corona virus te voorkomen. HuurMij Mobiliteit (HuurMij Autoverhuur, Supershortlease en Rebel Lease) heeft dit beleid vertaald naar specifieke maatregelen voor huurders. Er zijn huurders die vanwege de corona-maatregelen van het kabinet in huurbetalingsproblemen komen. HuurMij Mobiliteit biedt deze huurders, waaronder veel zelfstandige ondernemers, zzp'ers en flexwerkers, een maatwerkoplossing.

Maatwerkoplossing

Half maart 2020 heeft het kabinet een aantal maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Er zijn huurders, zoals ondernemers, zzp’ers en flexwerkers, die hierdoor te maken krijgen met een sterke inkomensterugval. De overheid heeft hiertoe een aantal financiële regelingen in het leven geroepen. Zo wordt toegang tot het verkrijgen van bijstand eenvoudiger gemaakt voor ondernemers, zzp’ers en flexwerkers.

Huurbetaling

Mocht een huurder vanwege de corona-maatregelen in acute huurbetalingsproblemen komen, dan wordt samen met de huurder naar een maatwerkoplossing gezocht, bijvoorbeeld in de vorm van een betalingsregeling.

De 1e betalingsregeling wordt zonder administratiekosten aan u bevestigd. Indien er een verzoek tot een extra betalingsregeling wordt gedaan, berekenen wij u €50 excl. btw aan administratiekosten.

Facturen betreffende bekeuringen worden niet opgenomen in een eventuele betalingsregeling. Deze dienen altijd voldaan te worden binnen de betalingstermijn.

Stilzetten van het voertuig

Huurders die huurachterstand oplopen, worden niet stilgezet mits er contact is geweest en een regeling is afgesproken. Wij begrijpen dat in deze tijden de auto van essentieel belang kan zijn.Indien de afgesproken regeling niet correct wordt nagekomen en er geen contact tot stand is gekomen, kan er alsnog besloten worden om het voertuig stil te zetten.

Vragen

Voor eventuele vragen en opmerkingen verzoeken wij deze in uw eigen Payt-omgeving aan ons door te geven of via debiteuren@supershortlease.nl.

In het overzicht staat een link 'Bekijk online uw dossier'. Bij de betreffende factuur is er de mogelijkheid een verzoek in te dienen.

 

Heel veel sterkte in deze tijd.

Team HuurMij Mobiliteit